Макрокөрсөткүчтөр
ИДП, млрд.сом: 598,3
ИДПнын өсүү темпи: 91,4
Өнөр жай: 92,5
Айыл чарба: 101,1
Курулуш: 84,1
Кызмат көрсөтүү чөйрөсү: 90,0
Мурунку жылдын декабрына карата КБИ: 109,7
Онлайн кайрылуу