Макрокөрсөткүчтөр
ИДП, млрд.сом: 228,3
ИДПнын өсүү темпи: 94,7
Өнөр жай: 100,1
Айыл чарба: 101,6
Курулуш: 90,9
Кызмат көрсөтүү чөйрөсү: 91,8
Мурунку жылдын декабрына карата КБИ: 103,0
Шилтемелер
Онлайн кайрылуу