Макрокөрсөткүчтөр
ИДП, млрд.сом: 400,2
ИДПнын өсүү темпи: 94,0
Өнөр жай: 98,1
Айыл чарба: 102,1
Курулуш: 92,3
Кызмат көрсөтүү чөйрөсү: 90,2
Мурунку жылдын декабрына карата КБИ: 102,9
Шилтемелер
Онлайн кайрылуу