ЧУАны талкуулоо
Фильтр
ЧУА аталыштары ЧУА кыскача мазмуну Тескөөчү башкармалык Кароо мөөнөтү Статус Түзүлгөн күнү Иш
Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору Аталган Мыйзам долбоорунун максаты жана маселеси жеке жактар тарабынан үчүнчү мамлекеттердин аймагынан жеке колдонуу үчүн унаа каражаттарын импорттогон учурда ашыкча салык жүгүн азайтуу жана унаа каражаттарын паркын жаңылатуу Фискалдык саясат

Кароодо 04-12-2019 Көрүү
Банкроттук процесс жол-жоболорун колдонуу тартиби жөнүндө эрежелер " Ушул эрежелер менен жөнгө салынуучу жалпы жоболор жана мамилелер " долбоору Долбоордун максаты жана милдеттери “Банкроттук процессинин жол-жоболорун колдонуу тартиби жөнүндө эрежелерин бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн долбоору иштеп чыгарылган максаты жана милдети банкроттук абалын чындоо жол-жоболорун ишке ашыруу, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жакшыртуу, “Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 28-июндагы № 241 буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын 2019-2020-жылдардагы «Бизнес жасоо» рейтингинде абалын жакшыртуу боюнча иш-чаралардын планынын 5-пунктун ишке ашыруу болуп саналат. Мамлекеттик менчик саясат

Кароодо 16-10-2019 Көрүү
Долбоор Кыргыз Республикасынын Мыйзамы Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө “Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору Евразия экономикалык бирликтин (ЕАЭБ) аймагына айрым товарларды ташып кирүүдө маркалоону колдонуу шарттарында КНС шарттуу кириштөө механизмин киргизүү жолу менен товарлардын айрым топторун Кыргыз Республикасына ташып келүүнү тартипке келтирүү максаты менен иштелип чыкты. Фискалдык саясат

19-04-2019

19-05-2019

Кароодо 19-04-2019 Көрүү
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Жашыл экономика боюнча координациялык комиссия жөнүндө” токтому Өлкөнүн артыкчылыктуу секторлорун өнүктүрүүдө жашыл экономиканын ыкмаларын ишке киргизүү боюнча негиздерди түзүү аркылуу Кыргыз Республикасынын жашыл экономикасын өнүктүрүүгө карата аракеттерди жетекчиликке алуу жана координациялоо максатында иштелип чыккан токтому Стратегиялык пландоо

28-02-2019

28-03-2019

Кароодо 28-02-2019 Көрүү
”Көзкарандысыз Мамлекеттер Шериктешигине катышуучу мамлекеттердин аймактарында жүк ташуучу транспорт каражаттарын таразага тартуу эл аралык күбөлүгүн киргизүү жөнүндө Келишимин жана Чек араларда жүктөрдү макулдашылган контролду жүргүзүү тууралуу Эл аралык Конвенциянын 8-тиркемесин имплементациялоону ишке ашыруу чаралары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору жөнүндө ”Көзкарандысыз Мамлекеттер Шериктешигине катышуучу мамлекеттердин аймактарында жүк ташуучу транспорт каражаттарын таразага тартуу эл аралык күбөлүгүн киргизүү жөнүндө Келишимин жана Чек араларда жүктөрдү макулдашылган контролду жүргүзүү тууралуу Эл аралык Конвенциянын 8-тиркемесин имплементациялоону ишке ашыруу чаралары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору Сооданын жол-жоболоорун жөнөкөйлөтүү боюнча Кеңешинин жумушчу тобу тарабынан иштелип чыккан Соода жол-жоболорун жөнөкөйлөтүү боюнча Кеңеш

Кароодо 01-01-1970 Көрүү
Онлайн кайрылуу