Ченемдик укуктук актылар
Документтерди издөө
Багыт Документтин түрү Дата Аталышы
Фискалдык саясат КРнын мыйзамы 2018-12-24 №109 Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамы
Фискалдык саясат Токтомдор 2018-06-04 №268 Кыйыр салыктар боюнча отчет чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтом
Ишкердик Токтомдор 2018-01-29 56 Ишкердик субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө ЖОБО
Токтомдор 2018-01-29 56 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ Ишкердик субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор 2017-09-12 №554 КР аймагында продукциянын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн Халал стандарттарына шайкештигин ыктыярдуу сертификациялоо, маркалоо жол-жоболорун жүргүзүү жана аткаруу ТАРТИБИ
Фискалдык саясат КРнын мыйзамы 2017-06-06 № 99 Кыргыз Республикасында бажылык жөнгө салуу жөнүндө
Ишкердик Токтомдор 2016-11-10 1057-VI КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ТОКТОМУ Ишкердик субъекттерине текшерүү жүргүзүүгө укугу бар ыйгарым укуктуу органдардын тизмегин бекитүү жөнүндө
Ишкердик 2016-07-27 417 Ишкердик субъекттерине жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына карата укук коргоо жана салык кызматы органдары тарабынан жүргүзүлүүчү текшерүүлөрдү каттоонун УБАКТЫЛУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ
Стратегиялык пландоо Токтомдор 2014-11-10 633 Региондорду өнүктүрүү фонддорун түзүүнүн тартиби жөнүндө типтүү жобо (КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 10-ноябрындагы № 633 токтому)
Соода Токтомдор 2014-09-30 560 "Кыргыз Республикасынын аймагында соода ишин тартипке келтирүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому
Соода Эреже 2014-09-30 560 Кыргыз Республикасынын аймагында товарлардын айрым түрлөрүнө соода жүргүзүүнүн Эрежелери
Ишкердик Токтомдор 2013-04-15 195 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ Бишкек шаары, 2013-жылдын 15-апрели N 195 Ишкердик субъекттерин текшерүүлөрдүн бирдиктүү автоматташтырылган маалыматтар базасы жөнүндө
Ишкердик Токтомдор 2012-02-18 108 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ Ишкердик иш-аракетти жүзөгө ашырууда тобокелдик даражасын баалоо критерийлерин бекитүү жөнүндө
Ишкердик КРнын мыйзамы 2007-05-25 73 Чакан ишкерликти мамлекеттик колдоо жөнүндө КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
Ишкердик 2007-05-25 72 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө
Соода КРнын мыйзамы 2002-03-20 40 "Кыргыз Республикасындагы ички соода жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
Техникалык жөнгө салуу жана метрология 2001-02-01 15 Ишкерлердин укуктарын коргоо жөнүндө КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
ЕАЭБ Келишим Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө Келишим
ЕАЭБ КРнын мыйзамы №111 2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимге Кыргыз Республикасынын кошулуусу боюнча эл аралык келишимдерди ратификациялоо тууралуу
ЕАЭБ Тартип Постановление Правительства Кыргызской Республики №263 Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын Евразия экономикалык комиссиясы менен өз ара иштешүүсүнүн Тартиби
ЕАЭБ Тартип Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 18 мая 2016 года № 263 Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын Евразия экономикалык комиссиясы менен өз ара иштешүүсү жана Евразия экономикалык бирлигинин органдарынын жыйындарында кароо үчүн документтерди даярдоонун регламенти жөнүндө ЖОБО
Мамлекеттик менчик саясат КРнын мыйзамы №74 Кыргыз Республикасынын "Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө" Мыйзамы
ЕАЭБ Токтомдор №445 Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин 2014-жылдын 29-майындагы № 74 чечими менен бекитилген Беларусь Республикасынын, Казакстан Республикасынын жана Россия Федерациясынын Бажы союзуна Кыргыз Республикасынын кошулушу боюнча иш-чаралар планын ("жол картасын") ишке ашырууга карата Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн иш-чаралар планын бекитүү тууралуу
ЕАЭБ Буйрук №575-р Беларусь Республикасынын, Казакстан Республикасынын жана Россия Федерациясынын Бирдиктүү экономикалык мейкиндигине Кыргыз Республикасынын кошулуусу боюнча иш-чаралардын планын ("жол картасын") жүзөгө ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ИШ-ЧАРАЛАР ПЛАНЫ
Онлайн кайрылуу