2021-жылдын 16-апрелинен 25-майына чейин SE SWS Бирдиктүү терезе маалыматтык тутумун (SWIS) модернизациялоонун алкагында иштелип чыккан программалык продуктылардын пилоттук программасын ишке киргизет.

25.05.2021 ж.
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу