«Климаттын өзгөрүшү боюнча БУУнун алкактык конвенциясынын Париж макулдашуусуна Кыргыз Республикасынын Улуттук аныкталган салымын жаңыртуу дымагын жогорулатуу үчүн тобокелдиктерди жана аялууларды баалоо» Улуттук семинары

29.04.2021 ж.
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу