Экспортту өнүктүрүү
9910

Өлкөнүн экспорттук потенциалын  жана дүйнөлүк рынокто ата мекендик продукциянын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн арттыруу максатында, 2018-жылдын 20-декабрындагы      № 596 Кыргыз Республикасынын токтому менен "2019-2022-жылдарда  Кыргыз Республикасынын экспортун өнүктүрүү боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн программасы", ошондой эле аны ишке ашыруу боюнча иш-чаралар Планы бекитилген.

Программа эң жогорку экспорттук потенциалы бар секторлордун (тигүү тармак, иштелип чыгылган мөмө-жемиш продукциясы, сүт азыктар тармагы, жашыл жана инновациялык прибор иштеп чыгаруу) продукциясынын экспорттоо көлөмдөрүн жогорулатуу боюнча чараларды аткарууга багытталган. Мындан тышкары Программага төмөнкү үч кросс-тармактык сектор киргизилген - финансылык жеткиликтүү, экспортко дем берүү жана сапат инфраструктурасы.

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу