Ченемдик укуктук актылар
ID Аталышы
1 Кыргыз Республикасынын "Контролдонуучу продукциялар боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук контролдоо тизмесин бекитүү жөнүндө" токтому
Токтомдор 197
2 Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы тышкы соода ишин мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө" Мыйзамы
КРнын мыйзамы 41
3 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн "Үчүнчү өлкөлөр менен соода жагында тарифтик эмес жөнгө салуунун чаралары колдонула турган, Товарлардын бирдиктүү тизмегине киргизилген спецификалуу товарлардын экспортун жана импортун лицензиялоо боюнча уюм-эксперттердин жана лицензиарлардын тизмегин бекитүү жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
Токтомдор 142
4 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнү "Куралдардын жана аскердик техниканын, ошондой эле аскердик багыттагы башка продукциялардын импортун, экспортун лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобону бекитүү тууралуу" токтому
Токтомдор 67
5 Экспорттук контролдун улуттук системасын Кыргыз Республикасында ишке киргизүү боюнча чаралар жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому
Токтомдор 330
6 Экспорттук контроль жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы
КРнын мыйзамы 30
7 Кыргыз Республикасынын ""Кыргыз Республикасында экспорттук контролдун улуттук тутумун өркүндөтүү боюнча андан аркы чаралары жөнүндө" токтому
Токтомдор 257
8 "Кыргыз Республикасындагы ички соода жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
2002-03-20 40
9 "Кыргыз Республикасынын аймагында соода ишин тартипке келтирүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому
2014-09-30 560
10 Кыргыз Республикасынын аймагында товарлардын айрым түрлөрүнө соода жүргүзүүнүн Эрежелери
2014-09-30 560
11 2011-жылдын 18-октябрындагы "Эркин соода аймагы жөнүндө" келишим
212
12 2015-жылдын 29-майында Казакстан Республикасынын Бурабай поселогунда кол коюлган бир тараптан Евразия экономикалык бирлигинин жана ага мүчө-мамлекеттердин жана экинчи тараптан Вьетнам Социалисттик Республикасынын ортосундагы Эркин соода жөнүндө макулдашууну ратификациялоо жөнүндө
77
13 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Бүткүл дүйнөлүк соода уюмун уюштуруу жөнүндө Маракеш макулдашуусуна Кыргыз Республикасынын кошулуусу тууралу Протокол ратификациялоо жөнүндө
146
14 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Дүйнөлүк Соода Уюмунун маселелери боюнча ведомстволор аралык комиссия жөнүндө
374
15 Трансчек аралык (тышкы) электрондук сооданын алкагында жеке жактар тарабынан андан ары сатып алуу максатында Кыргыз Республикасына ташылып келүүчү товарларга карата бажы кампасынын бажы жол-жобосун колдонуу менен бажы операцияларын жүргүзүү боюнча эксперимент жүргүзүү жөнүндө жобону бекитүү тууралуу
16 "2023-2026-жылдарга «Кыргызстанда жасалган» улуттук экспорттук программасын бекитүү" тууралуу КРМКнын Токтом долбоору
2023-01-26
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу