Соода жол-жоболорун жөнөкөйлөтүү боюнча Кеңеш

Соода жол-жоболорун жөнөкөйлөтүү жөнүндө Макулдашуу 


Соода жол-жоболорун жөнөкөйлөтүү импорт жана экспорт жол-жоболорун жөнөкөйлөтүүгө багытталган. “Соодага көмөктөшүү жөнүндө Макулдашуу” (“Макулдашуу”) 1995-жылы Дүйнөлүк соода уюму (ДСУ) түзүлгөндөн кийин биринчи түзүлгөн көп тараптуу соода келишими болуп саналат. “Макулдашуу” 2017-жылдын 22-февралында күчүнө кирген.

“Макулдашуу” товарларды ташып келүүнү, чыгарууну жана бажылык тариздөөнү тездетүүгө мүмкүндүк берүүчү, ошондой эле тийиштүү органдар менен бажылык кызматташууга көмөк көрсөтүүчү, трансчегаралык сооданы жөнөкөйлөтүүчү жана кыйла ачык-айкын жана ырааттуу бизнес-чөйрөнү камсыз кылуучу жоболорду камтыйт, ал соодагерлердин чыгымдарын кыскартууга жана натыйжалуугун жогорулатууга көмөк көрсөтөт.

Кыргыз Республикасы, ДСУнун мүчөсү, ал “Макулдашууга” 2016-жылдын декабрында расмий түрдө кошулган. “Макулдашуу” мүчөлөргө жобону этап-этабы менен аткарууга мүмкүндүк бергендигине карабастан, Кыргыз Республикасы “Макулдашуунун” күчүнө кирген датасы жөнүндө жобону толук аткарууда. Бул соодага көмөк көрсөтүү ишин жактоонун жогорку даражасын чагылдырат.

Тема боюнча жаңылыктар:Соода жол-жоболорун жөнөкөйлөтүү боюнча Кеңеш
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу