Ченемдик укуктук актылар
ID Аталышы
1 Кыргыз Республикасынын өзгөчө статуска ээ болгон айрым чек ара аймактарынын тизмесин аныктоонун жана бекитүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 6-июлунда № 359, кабыл алынган токтому.
359
2 Баткен облусун өнүктүрүү жана калкка колдоо көрсөтүү максатында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 31-майындагы №302-р токтому менен «Баткен облусун жеңилдетилген каржылоо» долбоору, бул долбоорду ишке ашыруу мөөнөтү 60 ай болуп саналат.
2022-05-31 302-т
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу