Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду

Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду (мындан ары-РКӨФ) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Россия Федерациясынын ортосундагы "Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду жөнүндө" 2014-жылдын 24-ноябрындагы Макулдашууга ылайык түзүлгөн жана иштейт.

РКӨФтун максаты Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы экономикалык кызматташтыкка, кыргыз экономикасын модернизациялоого жана өнүктүрүүгө, тараптардын Евразиялык экономикалык интеграцияга катышуусу менен шартталган мүмкүнчүлүктөрдү натыйжалуу пайдаланууга көмөк көрсөтүү болуп саналат.

РКӨФ Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосундагы экономикалык кызматташтыкка көмөктөшүү, Кыргыз Республикасынын экономикасын модернизациялоо жана өнүктүрүү, тараптардын Евразиялык экономикалык интеграцияга катышуусу менен шартталган мүмкүнчүлүктөрдү натыйжалуу пайдалануу максатында уюштурулган.

Ишке ашырылган долбоорлордун саны

Суммасы

Дареги

Электрондук почта

Расмий сайты


3395

638 150

тыс. долл. США

г. Бишкек,
 бул. Эркиндик, 21,
 БЦ «ОРИОН», 2-3 этаж

office@rkdf.org

https://www.rkdf.org/


2) Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фонду

Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фонду (мындан ары-ӨКӨФ) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Өзбекстан Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы 2021-жылдын 11-мартында кол коюлган "Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фондун түзүү жөнүндө" Макулдашууга ылайык түзүлгөн жана иштейт.

Кыргыз Республикасынын аймагында катталган жана өз ишин жүргүзгөн чарбакер субъекттер менен мамилелерде зайымдарды берүү, капиталга катышуу жана башка финансылык инструменттерди пайдалануу жолу менен Кыргызстандын экономикасынын артыкчылыктуу секторлорундагы өзүн актоочу долбоорлорду каржылоону ӨКӨФнын максаты болуп саналат

ӨКӨФ Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосундагы экономикалык кызматташууга көмөктөшүү, Кыргыз Республикасынын экономикасын модернизациялоо жана өнүктүрүү, эки тараптуу кызматташтыктын мүмкүнчүлүктөрүн натыйжалуу пайдалануу максатында уюштурулган

Ишке ашырылган долбоорлордун саны

Суммасы

Дареги

Электрондук почта

Расмий сайты


13

20 874 тыс. долл. США

г. Бишкек,

ул. Т. Уметалиева 41

info@uk-df.org

https://INFO@uk-df.org/

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу