Венгер-Кыргыз өнүктүрүү фонду

Венгрия-Кыргыз өнүктүрүү фонду (мындан ары-ВКӨФ) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Венгрия Өкмөтүнүн ортосундагы 2021-жылдын 8-апрелиндеги Макулдашууга ылайык түзүлгөн жана иштейт.

ВКӨФнун максаты Кыргыз Республикасынын аймагында катталган жана өз ишин жүргүзгөн чарбакер субъекттер менен мамилелерде зайымдарды берүү, капиталга катышуу жана башка финансылык инструменттерди пайдалануу жолу менен Кыргыз Республикасынын экономикасынын артыкчылыктуу секторлорундагы өзүн актоочу долбоорлорду каржылоону ишке ашыруу болуп саналат

ВКӨФтун негизги миссиясы Кыргыз Республикасы менен Венгриянын ортосундагы экономикалык кызматташтыкка, Кыргыз Республикасынын экономикасын модернизациялоого жана өнүктүрүүгө, эки өлкөнүн мүмкүнчүлүктөрүн натыйжалуу пайдаланууга көмөк көрсөтүү болуп саналат.

Ишке ашырылган долбоорлордун саны

Суммасы

Дареги

Электрондук почта

Расмий сайты


1

0,65 млн. долл. США

г. Бишкек, ул.Раззакова, 100

info@hkdf.kg

https://hkdf.kg/

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу