Ченемдик укуктук актылар
ID Аталышы
1 Кыргыз Республикасынын "Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө" Мыйзамы
КРнын мыйзамы №74
2 Банкроттук процессинин жол-жоболорун ишке ашыруучу администраторлордун отчетторун берүү боюнча НУСКАМА
Нускамалар №143
3 Банкроттук жөнүндө иштер боюнча мамлекеттик орган тарабынан администраторду дайындоо тартиби жөнүндө ЖОБО
Жобо №584
4 Банкроттук процессинин жол-жоболорун колдонуунун тартиби жөнүндө эрежелерди бекитүү тууралуу
Эреже №865
5 Кыргыз Республикасындагы баалоочулардын жана баалоо уюмдарынын ишмердигинин УБАКТЫЛУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ
Эреже №537
6 Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине караштуу Баалоо ишмердигин өнүктүрүү боюнча кеңеш жөнүндө ЖОБО
Жобо №537
7 Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасында баалоо иш-аракеттеринин баардык субъектилери милдеттүү түрдө колдонуучу мүлктү баалоонун стандарттарын бекитүү жөнүндө" токтому
Токтомдор №217
8 Кыргыз Республикасында баалоочулардын жана баалоо уюмдарынын ишмердигин өнүктүрүү жөнүндө
Токтомдор №537
9 "Мамлекеттик мүлктү ишенимдүү башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
КРнын мыйзамы №31
10 "Чарбалык шериктиктер жана коомдор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
КРнын мыйзамы №60
11 Кыргыз Республикасынын "Мүлккө муниципиалдык менчик жөнүндө" Мыйзамы
КРнын мыйзамы №37
12 Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасында мамлекеттик менчикти менчиктештирүү жөнүндө" Мыйзамы
КРнын мыйзамы №31
13 Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы
КРнын мыйзамы №64
14 Мамлекеттик, анын ичинде администрациялык курулмаларды, имараттарды пайдалануу үчүн ижаралык акыны эсептөө тартиби жөнүндө НУСКАМА
Нускамалар №8
15 Кыргыз Республикасында акциялардын контролдук мамлекеттик пакети бар мамлекеттик ишканалардын жана акционердик коомдордун ишин оптималдаштыруу боюнча ведомстволор аралык комиссия жөнүндө ЖОБО
Жобо №804
16 Мамлекеттик мүлктү андан ары сатып алуу менен башкарууга берүүнүн тартиби жана шарттары жөнүндө Жобо
Жобо №624
17 Мамлекеттик мүлктү ижарага берүүнүн тартиби жөнүндө Жобо
Жобо №374
18 Мамлекеттик менчикти тике сатуу ыкмасы менен менчиктештирүү жөнүндө Жобо
Жобо №168
19 Мамлекеттик менчикти конкурска коюп сатуу ыкмасы менен менчиктештирүү жөнүндө Жобо
Жобо №168
20 Аукциондо сатуу ыкмасы менен мамлекеттик менчикти менчиктештирүү жөнүндө Жобо
Жобо №801
21 Кийинки сатып алуу менен ижарага берүү ыкмасында мамлекеттик менчикти менчиктештирүү жөнүндө Жобо
Жобо №370
22 Баалуу кагаздар рыногунда сооданы уюштуруу аркылуу мамлекеттик акция пакеттерин ишке ашыруу тартиби жөнүндө Жобо
Жобо №774
23 Кыргыз Республикасында мамлекеттик менчикти менчиктештирүүнүн шарттары жана тартиби жөнүндө ЖОБО
Жобо №169
24 Мамлекеттештирилген объекттерди натыйжалуу башкаруу жана тескөө боюнча программаны бекитүү жөнүндө
Токтомдор №941-V
25 Айрым мамлекеттештирилген объектилерди менчиктештирүүнү токтото туруу жөнүндө
Токтомдор №3816-V
26 Иштебеген бир катар мамлекеттик ишканаларды жоюу жөнүндө
Токтомдор №81
27 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым ченем жаратуу ыйгарым укуктарын аткаруу бийлигинин бир катар мамлекеттик органдарына өткөрүп берүү жөнүндө
Токтомдор №530
28 "Мамлекеттик мүлктү ижарага берүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу"
Токтомдор №374
29 2020-2022-жылдарга Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик менчикти менчиктештирүү программасын бекитүү
2020-06-25 №3966-VI
30 Мамлекеттик үлүш катышкан чарбакер коомдордун башкаруу органдарына мүчө кызмат ордуна талапкерлерди мамлекеттик органдар тарабынан тандоо жана көрсөтүү маселелери жөнүндө
2020-05-27 274
31 Акциялардын контролдук мамлекеттик пакети бар мамлекеттик ишканалардын жана акционердик коомдордун иштерин комплекстүү талдоо жүргүзүү боюнча ведомстволор аралык эксперттик жумушчу топтун курамын бекитүү жөнүндө
2020-11-30 640
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу