КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН ТОКТОМУ Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 23-июнундагы №374 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Дүйнөлүк Соода Уюмунун маселелери боюнча ведомстволор аралык комиссия жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү

“Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин түзүмү жана курамы жана Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын түзүмү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 12-октябрындагы №425 Жарлыгына  шайкеш келтирүү максатында, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 6-ноябрындагы №242 “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин түзүмүн жана курамын бекитүүгө байланыштуу уюштуруу чаралар жөнүндө” токтомуна ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 23-июнундагы №374  “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Дүйнөлүк Соода Уюмунун маселелери боюнча ведомстволор аралык комиссия жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү  сунушталууда

Авторы проекта(Контакты, данные, информации)
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу