Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигинин Буйрук долбоору
Авторы проекта(Контакты, данные, информации)
Региондорду саясатын өнүктүрүү башкармалыгы Байланыш номурлар: Момункулова Н.Б. Кеңешбеков А.К. 0312 62 05 35 (+234, +236)
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу