2019-жылдын I жарым жылдыгы үчүн түз чет өлкөлүк инвестициялар боюнча маалымат

Новости
06-Сентябрь 2019-ж.
5857

Жалпы сереп:

Түз чет өлкөлүк инвестициялардын агымы (мындан ары - ТЧИ) 2019-ж. I жарым жылдыгы үчүн 393 732,4 миң АКШ долл. түздү,  2018-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 59,4 %га көбөйгөн, мында, түшүү деңгээли 120 742 миң АКШ долларына жеткен, 2018-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 59,4 %га өскөн, мында агым 120 742 миң АКШ долларына агылып чыгуу деңгээлинен ашты. 

2019-жылдын I жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча түз чет өлкөлүк салымдардын агылып чыгуусу 15,5% га көбөйүп, 2018-жылдын ушул мезгили үчүн 273 236,4 млн. түздү.2014

2015

2016

2017

2018

2019

ай.

Бардык ТЧИ

727091,2

1573243,7

813960,7

616 793,1

851 743,6

393 732,4

Өсүү темпи %

75,4

216,4

51,7

75,8

138,1

159,4

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу