Мамсектор ишканаларынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча бир катар чараларды караган мамлекеттик ишканалар жөнүндө Жобо бекитилди

Новости
13-Сентябрь 2019-ж.
5362

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 11-сентябрындагы “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик ишканаларынын ишин тартипке келтирүү жөнүндө” токтому менен мамлекеттик ишканалардын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча бир катар чараларды караган мамлекеттик ишканалар жөнүндө Жобо бекитилди.

Өткөн жылдардын практикасы көрсөткөндөй, мамлекеттик ишканаларды башкаруунун кош тутуму тармактык мамлекеттик органдардын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун функцияларынын жана жоопкерчилигинин чаржайытыгына оң маани берген жок.

Ушуга байланыштуу кабыл алынган токтом менен тармактык мамлекеттик органдардын жана Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун функциялары так чектелет.

Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча Фонд мамлекеттик ишкананын финансылык-чарбалык ишин жана өзүнө бекитилген Мамлекеттик мүлктү пайдалануунун натыйжалуулугун контролдоо укугуна ээ болот. Фонддун ыйгарым укуктарына төмөнкү маселелер киргизилген:

- ишкананын түзүмүн жана штаттык ырааттамасын макулдашуу;

- республикалык бюджетке которулууга тийиш болгон ишкананын финансылык-чарбалык ишинин жыйынтыгы, таза пайданын бөлүгүнүн өлчөмү жөнүндө жылдык бюджетти, отчетту бекитүү;

- ишкананын каржылык-чарбалык ишин талдоо жана мониторинг жүргүзүү;

- ишкананын жетекчисинин жана анын орун басарынын ишинин натыйжалуулугунун негизги көрсөткүчтөрүн бекитүү;

- ишкананын жетекчисинин жана анын орун басарынын ишин баалоо;

- ишкананын жетекчисине жана анын орун басарына акы төлөө тартибин бекитүү;

- мамлекеттик ишкананын жетекчиси менен эмгек келишиминин типтүү формасын бекитүү;

- ишкананын жетекчиси жана анын орун басары менен эмгек келишимин түзүү;

- мамлекеттик ишканалардын жетекчилери катары алардын ыйгарым укуктары канааттандырарлык эмес иши үчүн токтотулган адамдардын реестрин жүргүзүү;

ишканага таандык мүлктүн белгилениши боюнча пайдаланылышын жана сакталышын контролдоо.

Мамлекеттик ишканалар коммерциялык юридикалык жактар болуп саналаарын белгилей кетүү керек, алардын айрымдары атаандаштык чөйрө шартында иш алып барышат. Экономиканын ар кандай субъекти сыяктуу эле мамлекеттик ишканалар үчүн өнүгүүнүн стратегиялык планынын же бизнес-пландын негизинде өзүнүн чарбалык ишин ишке ашыруу максатка ылайыктуу. Мында мамлекет үчүн мамлекеттик ишкананын пайдасын республикалык бюджетке алуу максаты гана эмес, артыкчылыктуу болууга тийиш, бирок, ошондой эле узак мөөнөттүү стратегиялык максаттар – ишкананы туруктуу өнүктүрүү, негизги каражаттарды жаңылоо, өндүрүштү модернизациялоо жана өндүрүлүп жаткан товарлардын, көрсөтүлүүчү кызматтардын жана көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатына таасир тийгизүүгө тийиш.

Ушуга байланыштуу кабыл алынган Жобо менен мамлекеттик ишкананы өнүктүрүүнүн орто мөөнөттүү стратегиялык планын жана анын негизинде иштелип чыгуучу ар жылдык бюджетин бекитүү практикасы киргизилүүдө.

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу