Виртуалдык контролдук-кассалык машиналарды киргизүү жөнүндө

Новости
25-Ноябрь 2019-ж.
4112

ККМди өркүндөтүү максатында - Кыргыз Республикасынын 2018-жылдын 13-апрелиндеги № 39 Мыйзамы менен КР Салык кодексинин “виртуалдык ККМ” аныктоо бөлүгүнө смартфондорду же компьютерлерди тиешелүү программалык камсыздоолор орнотулгандан кийин аппараттык ККМ менен катар эле пайдаланууну караган өзгөртүү киргизилген.

Салык процедураларын фискалдаштыруунун электрондук системасын киргизүү иштеринин алкагында жана КР Салык кодексинин 109-беренесин ишке ашыруу максатында, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 26-августунда № 426 “Маалыматтарды реалдуу убакыт режиминде берүү функциясы менен виртуалдык контролдук-кассалык машиналарды колдонуу боюнча пилоттук (эксперименталдык) долбоор жөнүндө” токтому кабыл алынган.

Пилоттук долбоор 2019-жылдын 1-сентябрынан тартып өткөрүлүүдө.

Пилоттук долбоордун милдеттери төмөнкүлөр:

- виртуалдык ККМди колдонуу менен ишке ашырылуучу акчалай эсептешүүлөр жөнүндө реалдуу убакыт режиминде маалыматты берүү технологиясынын экономикалык натыйжалуулугун жана оптималдуу колдонулушун аныктоо;

- виртуалдык ККМди эксплуатациялоонун техникалык мүмкүнчүлүктөрүн жана эсептөөлөр жөнүндө маалыматтарды берүү технологиясын аныктоо;

- ККМге карата берилген талаптарга көрсөтүлгөн типтеги жана/же алардын операторлоруна карата виртуалдык ККМдин техникалык мүмкүнчүлүктөрүн аныктоо. Ошондой эле көрсөтүлүүчү талаптардын натыйжалуулугун жана ишке ашырылышын баалоо;

- виртуалдык ККМди киргизүүдө салык төлөөчүлөр үчүн финансылык чыгымдардын реалдуу жүктөмдөрүн эсептөөнү аныктоо;

- ыйгарым укуктуу салык органынын маалыматтык системасына эсептешүүлөр жөнүндө маалыматтарды берүүнү уюштуруу үчүн байланыш тармактарын жана сервердик жабдууну пайдалануу мүмкүнчүлүгүн текшерүү.

КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-июнундагы № 324 токтомуна ылайык ККМ - онлайн киргизилген. Салык органдарынын талаптарын канааттандырган кассалык аппараттарга өтүү боюнча бардык чыгымдар ишкерлерге түшүрүлөт. Маалыматтарды он-лайн режиминде берүүгө жөндөмдүү аппараттык ККМ минималдуу наркы 10 000 сомдон жогору сумманы түзөт, ал учурдагы экономикалык кризистин шартында, айрыкча чакан жана орто ишкерлер, ошондой эле аймактардагы ишкерлер үчүн бизнес үчүн оор жүк болуп саналат.

Ушуга байланыштуу, бизнеске колдоо көрсөтүү максатында, атап айтканда, кичи жана орто бизнеске виртуалдык ККМ ишке киргизүү боюнча иш жүргүзүлүүдө (Операциялык андроид, Серик жана терезе системаларында кардарлар тиркемеси түрүндө ишке ашырылган программалык камсыздоо), бул аппараттык ККМ-онлайн менен салыштырганда жаңы багыт жана арзан альтернатива болуп саналат.

Ошону менен бирге пилоттук долбоорду өткөрүү мезгилинде виртуалдык ККМ операторлору жана ыйгарым укуктуу салык органдары тарабынан кайтарымсыз негизде виртуалдык ККМ көрсөтүлөөрүн белгилейбиз.


Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу