2022-жылдын январь айына КР СЭӨ негизги көрсөткүчтөрү боюнча кыскача экспресс маалымат

Новости
11-Февраль 2022-ж.
2167

2022-жылдын январь айындагы Кыргыз Республикасын социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн жыйынтыктары өсүштүн оң темптерин көрсөтүп турат жана өнөр жай секторун кошпогондо, экономиканын бардык тармактарында өсүү темптеринин жогорулашы менен камсыз кылынат.


Улуттук статистикалык комитеттин алдын ала эсептөөсү боюнча 2022-жылдын январында ички дүң продукциянын көлөмү (мындан ары-ИДП) 37,5 млрд сомду түзүп, реалдуу өсүү темпи 101,0%ды (2021-жылдын январында 92,2%) түздү. ) , Кумтөр кенин иштетүү боюнча ишканаларды эсепке албаганда, өсүү темпи 101,1%ды түздү (2020-жылдын январында – 96,1%). ИДПнын дефлятору 107,7% деңгээлинде болду.


Экономиканын тармактары боюнча көрсөткүчтөр төмөндөгүдөй болду: айыл чарбасында өндүрүштүн көлөмү 2,4 %га, курулушта – 1,6 %га, тейлөө чөйрөсүндө – 4,0 %га өстү, ал эми өнөр жайда өсүү темпи 4,5%га төмөндөгөн.


Экономикада пайда болгон тенденциялардын эсебинен номиналдык ИДПнын түзүмүндө товарларды өндүрүүчү тармактардын үлүшү 36,1%ды, кызмат көрсөтүүчү тармактардын үлүшү 50,3%ды түздү.


2021-жылдын январь айына салыштырмалуу өнөр жай өндүрүшүнүн төмөндөшү химиялык продуктыларды (20,5%га), резина жана пластмасса буюмдарын, башка металл эмес минералдык продуктуларды (18,7%га), тамак-аш азыктарын (анын ичинде ичимдиктерди) тамеки продукциясы (7,7%ке), ошондой эле тоо кендерин казып алуу (6,6%ке).жана өндүрүштүн төмөндөшү менен шартталган. 


Мында, мунай продуктыларын (46,6%ке), фармацевтика продукциясын (31,7%ке), жыгач жана кагаз буюмдарын, полиграфия ишинде (20,1%ке), текстиль өндүрүшүндө, кийим-кече жана бут кийим өндүрүүдө өсүш байкалган. , машиналарды жана жабдууларды кошпогондо, булгаары жана булгаары буюмдары (5,4 пайызга), негизги металлдар жана даяр металл буюмдары (2,9 пайызга) кыскарган.


Электр энергиясын өндүрүү, берүү жана бөлүштүрүү 18,3%га, ошондой эле буу менен камсыздоонун (берүүнүн) 16,3%га азаюусунун эсебинен өткөн жылдын январь айына салыштырмалуу электр энергиясы, газ жана буу менен камсыздоонун көлөмү 16,6%га кыскарды.


Кумтөр кенин иштетүүчү ишканаларсыз өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 7,0%га кыскарган.


2021-жылдын январь айына салыштырмалуу айыл чарбасынын дүң продукциясынын өсүшү негизинен мал чарба продукциясын өндүрүүнүн өсүшү менен шартталган.


Негизги капиталга инвестициялардын өсүшү 2021-жылдын январь айына салыштырмалуу ички каржылоо булактарынын эсебинен камсыз кылынган (0,2 пайызга), ал эми тышкы каржылоо булактары, тескерисинче, бир пайызга кыскарган.


Үстүбүздөгү жылдын январь айында инвестициялардын негизги көлөмү (алардын жалпы көлөмүнүн 88 пайызга жакыны) тоо-кен казып алуу объекттерин курууга, электр энергиясы, газ, буу жана абаны кондициялоо менен камсыздоого (камсыз кылууга), транспорт ишине жана жүктөрдү сактоого, ошондой эле турак-жай курулушуна багытталган.


2022-жылдын январында кызмат көрсөтүүчү тармактардын дүң продукциясы 18,9 млрд сомду түзүп, реалдуу өсүү темпи 4,0%га өстү. Экономиканын кызмат көрсөтүүчү тармактарынын түзүмүндө эң чоң үлүштү дүң жана чекене соода - 33,7%, транспорттук кызмат көрсөтүүлөр - 10,0% ээлейт.


Экономикалык өсүшкө тейлөө чөйрөсүнүн таасири оң болду жана ИДПны түзүүгө салым 1,94 пайыздык пункту, ИДП өндүрүшүнүн түзүмүндөгү үлүшү 50,3%ды түздү.

Тейлөө чөйрөсүнүн өсүшүнө негизги таасир этүүчү фактор болуп экономикалык жигердүүлүктүн жанданышы, негизги соода өнөктөштөр болгон коңшу мамлекеттердин экономикасынын өсүшү жана калктын эмдөөсү саналат, бул көптөгөн чөйрөлөрдө чектөөлөрдү алып салууга алып келди. 


Үстүбүздөгү жылдын январь айында өткөн жылдын декабрына салыштырмалуу жалпы республика боюнча керектөө бааларынын жана тарифтеринин өсүшү 1,0%ды түздү. Мында алкоголдук ичимдиктерге жана тамекилерге баалар 3,6%га, тамак-аш азыктарына жана алкоголсуз суусундуктарга - 0,9%га, калкка көрсөтүлгөн кызматтарга тарифтер - 0,5%га, азык-түлүк эмес товарларга - 0,4%га кымбаттады. 


Үстүбүздөгү жылдын январь айында балыкка (5,8 пайызга), жашылчаларга (4,7 пайызга), сүт азыктарына, сырга жана жумурткага (3,0 пайызга), картошкага (1,5 пайызга) кымбаттаган. 1,2%га. Мында малдын майына (3,4 пайызга) жана жаңы этке (0,9 пайызга) баанын төмөндөшү белгиленген.


2021-жылдын январь-декабрында жалпы республика боюнча орточо айлык эмгек акы 20249 сомду түздү жана 2020-жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 9,6%га өстү жана экономикалык иштин бардык түрлөрүндөгү ишканаларда жана уюмдарда өсүш байкалды.


2020-жылдын январь-декабрына салыштырмалуу 2021-жылдын январь-декабрында экспорттук жеткирүүлөрдүн азайышы алтынды жеткирүүнүн 3,2 эсеге, тирүү жаныбарларды - 1,8 эсеге, жабдууларды жана механикалык түзүлүштөрдү - 20,9%га, баалуу кендерди жана концентраттарды берүүнүн төмөндөшү менен шартталган. 


Муну менен катар химиялык жиптердин жана булалардын экспорту 15,2 эсеге, керамикалык буюмдар - 5,7 эсеге, электр машиналары жана жабдуулары - 4,0 эсеге, жылмаланган айнек - 3,0 эсеге, жаңы балык жана балмуздак - 2,0 эсеге өскөн. эсеге, мөмө-жемиштер жана жаңгактар - 1,8 эсеге, цемент - 40,1%га, кийим-кече жана буюмдар - 28,6%га, пахта буласы - 24,7%га, жашылчалар жана тамыр өсүмдүктөрү - 13,6%га, сүт жана сүт азыктары - 2,6%га өскөн.


2020-жылдын январь-декабрына салыштырмалуу импорттук кирешелердин көбөйүшү трикотаж кездемелерин импорттоо көлөмүнүн 4,9 эсеге, кийим-кече жана аксессуарларды - 4,0 эсеге, эт жана тамак-ашка жарактуу эт кошумча азыктарын - 2,0 эсеге, бут кийимдерди импорттоонун көлөмүнүн өсүшү менен шартталган. — 1,9 эсе, жашылчалар жана тамыр-тандыргыч есумдуктер — 1,8 эсе, жемиштер жана жаңгактар — 1,7 эсе, химиялык жиптер — 1,7 эсе, нефть продуктылары — 1,6 эсе, жер семирткичтер — 1,6 эсеге ,


Мында, кара металлдан жасалган буюмдардын импортунун көлөмүнүн 1,5 эсеге, тамеки буюмдарын - 10,8%га, фармацевтика продукциясын - 7,0%га, химиялык булаларды - 4,0%га кыскаруусу байкалган.


2021-жылдын январь-декабрында Кыргыз Республикасынын ЕАЭБ өлкөлөрү менен өз ара соодасынын көлөмү 3,4 миллиард АКШ долларын түзүп, 2020-жылдын январь-декабрына салыштырмалуу 40,5%га өстү. Мында ЕАЭБ өлкөлөрүнө экспорттук жеткирүүлөр 44,9%га өскөн. 2021-жылы республиканын ЕАЭБ өлкөлөрү менен болгон өз ара соодасынын эң чоң үлүшү Россияга (66,7%) жана Казакстанга (30,9%) туура келген.

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу