Баткен облусунда учурдагы өзгөчө инвестициялык режим жөнүндө

Новости
21-Апрель 2022-ж.
1984

Бүгүнкү күндө Баткен облусунда Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин мамлекеттик кепилдиктерин караган өзгөчө инвестициялык режим иштейт.


Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигинин басма сөз борборунда өткөн брифинг учурунда КР Экономика жана коммерция министринин биринчи орун басары Чоро Сейитов Баткен облусуна инвестицияны коргоо боюнча кепилдиктердин берилиши тууралуу маалымат берип жатып билдирди.


Ошентип, анын айтымында, токтомдо булар бекитилет:

- инвестициялоонун өзгөчө режими бар аймактардагы инвестицияларды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын финансылык милдеттенмелеринин тизмеси;

- инвестициялык долбоорлорго, өзгөчө инвестициялык режимдеги аймактар үчүн мамлекеттин финансылык милдеттенмелерин берүү тартиби жөнүндө жобо.


Маалымат катары:

Экономиканын жана социалдык чөйрөнүн артыкчылыктуу секторлору үчүн өзгөчө инвестициялык режими бар аймактарда инвестицияларды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын финансылык милдеттенмелеринин тизмеси:

- мыйзамдардагы карама-каршылыктардан келип чыккан талаш-тартыштарды кароодо мамлекеттик органдардын мыйзамсыз аракеттеринин/аракетсиздигинин натыйжасында зыян келтирилген учурда инвестициялык келишимдерде бекитилген инвестициялык долбоорлор боюнча кепилдиктер боюнча мамлекеттин милдеттенмелери.

- инвесторлор үчүн бирдей атаандаштык мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылуу үчүн мамлекет тарабынан басмырлоонун ар кандай түрлөрүнөн кепилдик берилген коргоо.

- Чет элдик инвесторлор менен да, ата мекендик инвесторлор менен да бирдей мамилелер.

- пайданы жана кирешенин башка түрлөрүн тоскоолдуксуз которуу.

- Мыйзамда каралгандан башка учурларда инвестицияларды экспроприациялоодон коргоо боюнча кепилдиктер.

- Интеллектуалдык менчикке жана менчикке карата инвесторлордун укуктарын коргоо кепилдиги.


Финансылык милдеттенмелерди берүү тартиби жөнүндө жобого ылайык төмөнкү шарттар каралган.


Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан инвестициялык долбоорлорго кепилдик менен финансылык милдеттенмелерди берүүнүн шарттары инвестициялык келишимдерде:

- Инвестор инвестициялык келишимге кол коюлган күндөн тартып үч жылдын ичинде инвестицияланган ишкананын капиталына 3 (үч) миллион доллардан кем эмес, ал эми Баткен облусу боюнча 1 (бир) миллион долларданкем эмес инвестиция салууга милдеттүү. 

- Пайдалуу казындыларды изилдөө, издөө, чалгындоо, иштетүү боюнча ишти жүзөгө ашыруучу инвестор инвестициялык келишимге кол коюлган күндөн тартып беш жылдын ичинде 20 (жыйырма) миллион доллардан кем эмес суммада, ал эми Баткен облусу боюнча 10 (он) миллион доллардан кем эмес инвестициялоого милдеттүү. 

- Инвестордун инвестицияланган ишканага инвестициялоо боюнча милдеттенмелерин аткарбашы инвестициялык келишимди бузуу үчүн негиз болуп саналат.

- Инвестор өзүнүн туруктуу финансылык абалын финансылык-чарбалык ишмердүүлүк боюнча отчетторду жана акыркы үч жылдагы көз карандысыз аудитордун корутундусун берүү менен ырастоого тийиш.

- Инвестордун юридикалык жак катары катталган жери жана инвестициялык долбоорду ишке ашыруу жери боюнча салыктарды, жыйымдарды жана башка деңгээлдеги бюджеттерге төлөмдөрдү төлөө боюнча эч кандай карызы болбошу керек.

- Инвестордун мамлекеттик кепилдиктер боюнча мурда алынган, төлөө мөөнөтү келип түшкөн мамлекеттик эмес кредиттерди жабуу жана тейлөө боюнча мөөнөтү өтүп кеткен карыздары, ошондой эле юридикалык жак катары катталган жери боюнча жана кредиторлордун алдында мөөнөтү өткөн башка карыздары болбоого тийиш. 

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу