Жеке адамдардын мүлкүн ыктыярдуу легалдаштыруу жана амнистиялоо жалпыга бирдей декларацияга өтүү алдындагы даярдык этабынын бир бөлүгү болуп саналат

Новости
21-Июнь 2022-ж.
2020

Экономика жана коммерция министрлиги “Жеке адамдардын мүлкүн ыктыярдуу түрдө легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу, башка нерселер менен катар, көпчүлүк жеке жактардын ушул күнгө чейин аткара электиги жана аткарбай жаткандыгы менен шартталганын билдирет. алардын салыктык милдеттенмелерин кылдаттык менен аткарышат.


Мындай кырдаалда кирешелердин чыгашаларга дал келүүсүнө бир эле убакта байкоо жүргүзүү жана мүлктүк абалынын өзгөрүшүн салыштыруу менен жалпы декларацияга өтүү өлкөнүн жалпы салык төлөө мөөнөтүнө жеткендигинин далили болот.


Жалпысынан “Жеке адамдардын мүлкүн ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорунун максаттары мүлктү жана кирешени мыйзамдуу экономикалык жүгүртүүгө тартуу болуп саналат.


Буга чейин Кыргыз Республикасында мүлктөрдү легалдаштыруу жана ыктыярдуу декларациялоо аркылуу мунапыс берүүгө багытталган бир нече мыйзамдар кабыл алынган.


Атап айтканда, 2020-жылдын 4-декабрында «Жеке жактардын мүлкүн жана кирешелерин ыктыярдуу декларациялоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы кабыл алынган, ал иштелип чыккан мыйзам долбоору менен окшош максаттарды камтыйт. Бирок бул Мыйзам бекем мамлекеттик кепилдиктердин жоктугунан өз максатына жеткен жок. Ушуга байланыштуу мыйзам долбоорунда бир катар мамлекеттик кепилдиктер, анын ичинде мүлктү жана кирешени мыйзамдуу экономикалык жүгүртүүгө тартууну камсыз кылууга багытталган салыктык отчетторду бир жолку жок кылуу каралган.


“Жеке адамдардын мүлкүн ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун кабыл алуу эл аралык милдеттенмелерди аткарууга тоскоолдук кылбайт.

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу