2023-жылдын январь-февраль айларындагы КРнын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн негизги көрсөткүчтөрү боюнча кыскача экспресс маалымат

Новости
11-Март 2023-ж.
1170

Улуттук статистикалык комитеттин алдын ала баалоосу боюнча 2023-жылдын январь-февраль айларында ички дүң продуктунун көлөмү (мындан ары - ИДП) 110,6 млрд сомду жана реалдуу өсүү темпи 106,0%ды (2022-жылдын январь-февраль айларында- 101 ,1%,) түздү. Кумтөр кенин иштетүү боюнча ишканаларды эсепке албаганда өсүү темпи 104,6%ды түздү (2022-жылдын январь-февралында - 102,8%). 


2023-жылдын январь-февраль айларында өнөр жай өндүрүшүнүн өсүшү 2022-жылдын январь-февралына салыштырмалуу 114,0%ды түздү. Мындай өсүш текстиль өндүрүшүнүн, кийим-кече жана бут кийим, булгаары жана булгаарыдан жасалган буюмдарды (2,1 эсеге), химиялык продукцияны (28,9 пайызга), негизги металлдарды (28,8 пайызга), фармацевтика продукциясын өндүрүүнүн көлөмүнүн өсүшү менен камсыз болгон. 2,1 эсеге, 9,9%га, жыгач жана кагаздан жасалган буюмдар, полиграфия (9,4%ке), тамак-аш азыктары (ичкиликтерди кошкондо) жана тамеки буюмдары (6,2%ке), ошондой эле тоо-кен өндүрүшүндө (18,9%ке).


2023-жылдын январь-февраль айларында 23,3 миллиард сомдук айыл чарбасынын дүң продукциясы өндүрүлгөн. 2022-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу реалдуу өсүү темпи 101,8%ды түздү. 2022-жылдын январь-февраль айларына салыштырмалуу айыл чарбасынын дүң продукциясынын өсүшү негизинен мал чарба продукциясын өндүрүүнүн өсүшү менен шартталган.


2023-жылдын январь-февраль айларынын жыйынтыгы боюнча каржылоонун бардык булактарынан негизги капиталга инвестициялардын көлөмү 7,8 млрд сомду түзүп, 31%га өстү (2022-жылдын январь-февралында 2,9%га азайган).


2022-жылдын январь-февраль айларына салыштырмалуу негизги капиталга инвестициялардын көлөмүнүн өсүшү каржылоонун тышкы булактарынын 79,2%га өсүшү менен камсыз кылынды, ал эми ички булактардын көлөмү тескерисинче 5,6%га кыскарды.

2023-жылдын январь айында орточо айлык эмгек акы (чакан ишканаларды эсепке албаганда) 29912 сомду түзүп, 2022-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 41,4%га өстү, ал эми анын реалдуу көлөмү керектөө бааларынын индексин эске алганда 22,6%га өстү.


Инфляциянын деңгээлин мүнөздөгөн керектөө бааларынын индекси 103,0%ды түздү (2022-жылдын декабрына карата 2023-жылдын январь-февраль). Инфляциянын орточо жылдык деңгээли (2023-жылдын январь-февраль айлары 2022-жылдын январь-февралына карата) 115,8%ды түздү.


Тышкы жана өз ара соода. 2023-жылдын январында тышкы жана өз ара сооданын көлөмү 834,7 млн долларды түзүп, өткөн жылдын январь айына салыштырмалуу 20,5%га өстү, товарлардын экспорту 125,5 млн долларды түзүп, 12,9%га, ал эми товарлардын импорту 700,9 млн долларды түздү жана өткөн жылдын январь айына салыштырмалуу 22,0%га өстү. Мында соода жүгүртүүнүн түзүмүндө экспорт 15%ды, импорт 85%ды түздү.


2023-жылдын январында ЕАЭБге мүчө мамлекеттер менен өз ара сооданын көлөмү 268,5 миллион долларды түзүп, 2022-жылдын январь айына салыштырмалуу 9,6%га азайган. Бул мезгилде республиканын өз ара соодасынын эң чоң үлүшү Россияга (60,3%) жана Казакстанга (36,8%) туура келген.

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу