“Шакжүрүш” Биринчи Радио

видео
19 Январь 2021
3034
Экономика: көйгөйлөрдү кантип чечебиз? 
Өткөн жыл экономикалык жагынан Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө көп көйгөйлөрдү жаратты. Пандемиянын оор кесепеттери оңой менен кетпейт. Ишкер чөйрө, бизнес, инвестициялык климат,  кыскасы алдыда оор жана түйшүктүү жол турат. Анан калса Кыргызстанда саясий да бир топ окуялар болуп, бийлик алмашып, башкаруу формасы өзгөрүп, чоң жоопкерчилик талап кылынууда. Өлкөнүн экономикалык көйгөйлөрү көп, бирок аны чечүүнүн жолдору кандай? Рынок шартында, пандемиянын таасири күчөп турганда бизнес чөйрөсү менен ишкерлик кантип корголот? Инвестициялык климат кантип жакшырат, биздин мамлекетте аны тартуунун ийкемдүү механизмдери барбы? Башка мамлекеттер менен алака-катышты жакшыртуу, соода-экономикалык мамилелерди жөнгө салууну жаңы тепкичке көтөрүү кантип ишке ашат? Экономикалык көйгөйлөрүбүздү чечип алуунун реалдуу жолдору кайсылар, жогорку бийликтин чечкиндүү кадамдары өнүгүүгө негиз болуп бере алабы?  

Предложения по улучшению сайта
Онлайн обращение